Viện Khoa học Môi trường và Phát triển (VESDEC)

Địa chỉ: 179 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, TP.HCM
Thành lập: 2010
Người đứng đầu: PGS.TS Lê Trình

Giới thiệu

VESDEC (Viện Khoa học Môi trường và Phát triển) là một tổ chức ngoài Chính phủ, tiền thân là Trung tâm Bảo vệ Môi trường trực thuộc Viện Môi trường và Phát triển bền vững. Hiện nay VESDEC là đơn vị KH-CN độc lập. VESDEC đã được cấp giấy phép hoạt động số N 237/DK-KHCN ngày 30/8/2010 trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ môi trường ở Việt Nam và nước ngoài.

Các chức năng về khoa học và công nghệ môi trường của VESDEC:
1. Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho các dự án phát triển và Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) cho các chính sách/quy hoạch/kế hoạch.
2. Giám sát môi trường cho các địa phương và các dự án
3. Quy hoạch môi trường phục vụ phát triển đô thị, công nghiệp và nông thôn.
4. Tư vấn kiểm soát ô nhiễm môi trường
5. Nghiên cứu và tư vấn về phát triển bền vững.
6. Đào tạo về công nghệ và khoa học môi trường
7. Hợp tác quốc tế về các lĩnh vực môi trường và phát triển.

Hiện tại, VESDEC có 40 cán bộ và cộng tác viên, 15 trong đó là các thạc sỹ và tiến sỹ, được đào tạo về khoa học và công nghệ môi trường tại Việt Nam và nước ngoài. VESDEC hợp tác với nhiều trường đại học, trung tâm nghiên cứu lớn của Việt Nam và các tổ chức quốc tế trong nhiều dự án.

Chức năng & nhiệm vụ

- Phục vụ đào tạo, giảng dạy

- Công bố các kết quả khoa học

- Thực hiện các dịch vụ KH&CN

- Hợp tác quốc tế

Định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động

- Nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng trong lĩnh vực: công nghệ quan trắc môi trường, kiểm soát và xử lý ô nhiễm; công nghệ quản lý và xử lý chất thải (rắn, lỏng, khí); khoa học môi trường- các khía cạnh xã hội; nghiên cứu quy hoạch, phát triển đô thị và nông thôn.

- Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, chuyển giao công nghệ, thông tin khoa học và công nghệ, đào tạo bồi dưỡng theo lĩnh vực đăng ký

- Hợp tác trong và ngoài nước theo lĩnh vực đăng ký.

Lĩnh vực hoạt động chính

- Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

Loại hình nghiên cứu đặc trưng

- Nghiên cứu ứng dụng

- Giới thiệu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

- Cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ

Loại kết quả chủ yếu muốn đặt được

- Sản phẩm cụ thể

- Dịch vụ

Người sử dụng kết quả muốn hướng tới

- Doanh nghiệp

- Các nhà quản lý

- Cá nhân, nhóm người trong xã hội

- Cộng đồng dân sinh