Trung tâm Công nghệ và Quản lý Môi trường (ETM)

Địa chỉ: Lô T2 - 6 đường D1 Khu CNC Q.9
Thành lập: --
Người đứng đầu: TS. Huỳnh Ngọc Phương Mai
Website: --

Giới thiệu

Đang cập nhật thông tin...

Chức năng & nhiệm vụ

- Phục vụ đào tạo, giảng dạy

- Công bố các kết quả khoa học

- Thực hiện các dịch vụ KH&CN

- Hợp tác quốc tế

Định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động

Lĩnh vực hoạt động chính

- Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

Loại hình nghiên cứu đặc trưng

- Nghiên cứu ứng dụng

Loại kết quả chủ yếu muốn đặt được

- Sản phẩm cụ thể

- Dịch vụ

Người sử dụng kết quả muốn hướng tới

- Doanh nghiệp

- Các nhà quản lý

- Cá nhân, nhóm người trong xã hội

- Cộng đồng dân sinh