Công ty TNHH Nông nghiệp Chánh Phong

Địa chỉ: 504 ĐƯỜNG BÙI THỊ ĐIỆT, ẤP 3, XÃ PHẠM VĂN CỘI, HUYỆN CỦ CHI, TPHCM
Thành lập: 2002
Người đứng đầu: Huỳnh Đoàn Thông

Giới thiệu

Đang cập nhật thông tin...

Chức năng & nhiệm vụ

- Thực hiện các dịch vụ KH&CN

Định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động

Lĩnh vực hoạt động chính

- Khoa học Nông nghiệp

Loại hình nghiên cứu đặc trưng

- Nghiên cứu ứng dụng

- Phát triển công nghệ mới, cải tiến công nghệ thích ứng điều kiện Việt Nam

- Giới thiệu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Loại kết quả chủ yếu muốn đặt được

- Sản phẩm cụ thể

- Dịch vụ

Người sử dụng kết quả muốn hướng tới

- Doanh nghiệp

- Cộng đồng dân sinh


Công nghệ nghiên cứu

Đang cập nhật thông tin...