Công ty TNHH đầu tư và phát triển công nghệ thông minh

Địa chỉ: Lô I-3b-4-a, Đường N6, Khu Công nghệ cao, Phường Tân phú, Quận 9, Tp.HCM, Việt Nam.
Thành lập: 2007
Người đứng đầu: Lê Văn Giảng

Giới thiệu

Đang cập nhật thông tin...

Chức năng & nhiệm vụ

- Công bố các kết quả khoa học

- Thực hiện các dịch vụ KH&CN

- Hợp tác quốc tế

Định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động

Lĩnh vực hoạt động chính

- Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

Loại hình nghiên cứu đặc trưng

- Nghiên cứu cơ bản

- Nghiên cứu ứng dụng

- Phát triển công nghệ mới, cải tiến công nghệ thích ứng điều kiện Việt Nam

- Cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ

Loại kết quả chủ yếu muốn đặt được

- Công bố công trình khoa học

- Các kết quả về công nghệ và đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ (Sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng mới)

- Sản phẩm cụ thể

- Dịch vụ

Người sử dụng kết quả muốn hướng tới

- Doanh nghiệp

- Các nhà quản lý

- Cộng đồng dân sinh

- Cộng đồng khoa học và công nghệ


Công nghệ nghiên cứu

Đang cập nhật thông tin...