Công ty TNHH Cuộc sống tốt lành

Địa chỉ: Tòa nhà TLK GROUP - 7A/31 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, Tp.HCM
Thành lập: 2009
Người đứng đầu: Niimura Michi

Giới thiệu

Đang cập nhật thông tin...

Chức năng & nhiệm vụ

- Thực hiện các dịch vụ KH&CN

Định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động

Lĩnh vực hoạt động chính

- Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

Loại hình nghiên cứu đặc trưng

- Phát triển công nghệ mới, cải tiến công nghệ thích ứng điều kiện Việt Nam

Loại kết quả chủ yếu muốn đặt được

- Sản phẩm cụ thể

Người sử dụng kết quả muốn hướng tới

- Cộng đồng dân sinh


Công nghệ nghiên cứu

Đang cập nhật thông tin...