Công ty cổ phần giải pháp phần mềm Entersoft

Địa chỉ: 54A Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Thành lập: 2011
Người đứng đầu: Đoàn Huấn

Giới thiệu

Đang cập nhật thông tin...

Chức năng & nhiệm vụ

- Thực hiện các dịch vụ KH&CN

Định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động

Lĩnh vực hoạt động chính

- Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

Loại hình nghiên cứu đặc trưng

- Nghiên cứu ứng dụng

- Phát triển công nghệ mới, cải tiến công nghệ thích ứng điều kiện Việt Nam

- Cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ

Loại kết quả chủ yếu muốn đặt được

- Các kết quả về công nghệ và đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ (Sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng mới)

- Sản phẩm cụ thể

- Dịch vụ

Người sử dụng kết quả muốn hướng tới

- Doanh nghiệp

- Các nhà quản lý

- Cá nhân, nhóm người trong xã hội

- Cộng đồng dân sinh

- Cộng đồng khoa học và công nghệ


Công nghệ nghiên cứu

Đang cập nhật thông tin...