Công ty cổ phần ca cao Sài Gòn

Địa chỉ: 51/4, Tô Vĩnh Diện, Phường Đông Hòa, Thị Xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
Thành lập: 2014
Người đứng đầu: Minh Thị Phượng

Giới thiệu

Đang cập nhật thông tin...

Chức năng & nhiệm vụ

- Thực hiện các dịch vụ KH&CN

Định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động

- Ứng dụng công nghệ từ khâu trồng, chăm sóc cây và chế biến hạt.

Lĩnh vực hoạt động chính

- Khoa học Nông nghiệp

Loại hình nghiên cứu đặc trưng

- Giới thiệu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ

Loại kết quả chủ yếu muốn đặt được

- Sản phẩm cụ thể

Người sử dụng kết quả muốn hướng tới

- Doanh nghiệp

- Các nhà quản lý

- Cá nhân, nhóm người trong xã hội


Công nghệ nghiên cứu

Đang cập nhật thông tin...