Chi nhánh công ty cổ phần tập đoàn MK

Địa chỉ: --
Thành lập: 2007
Người đứng đầu: Đỗ Hải Đăng

Giới thiệu

Đang cập nhật thông tin...

Chức năng & nhiệm vụ

- Thực hiện các dịch vụ KH&CN

- Hợp tác quốc tế

Định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động

Lĩnh vực hoạt động chính

- Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

- Khoa học Xã hội

Loại hình nghiên cứu đặc trưng

- Nghiên cứu ứng dụng

- Phát triển công nghệ mới, cải tiến công nghệ thích ứng điều kiện Việt Nam

- Cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ

Loại kết quả chủ yếu muốn đặt được

- Sản phẩm cụ thể

- Dịch vụ

Người sử dụng kết quả muốn hướng tới

- Doanh nghiệp

- Các nhà quản lý

- Cá nhân, nhóm người trong xã hội

- Cộng đồng dân sinh


Công nghệ nghiên cứu

Đang cập nhật thông tin...