Phân hiệu ĐHQG-HCM tại tỉnh Bến Tre

Địa chỉ: 99A, Quốc lộ 60, Khu phố 1, Phường Phú Tân, Tp Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Thành lập: 2017
Người đứng đầu: PGS. TS. Vũ Phan Tú

Giới thiệu

– Phân hiệu có chức năng thực hiện công tác đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội (KT – XH) của khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói chung, tỉnh Bến Tre nói riêng, phù hợp với chính sách của Nhà nước và sứ mạng của ĐHQG–HCM.

– Phân hiệu là đầu mối đào tạo, chuyển giao khoa học công nghệ tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), trong đó ưu tiên là ở tỉnh Bến Tre, thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa ĐHQG–HCM với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL; Đồng thời góp phần thúc đẩy sự hội nhập và hợp tác quốc tế của tỉnh Bến Tre cũng như các tỉnh trong khu vực ĐBSCL.

Chức năng & nhiệm vụ

- Phục vụ đào tạo, giảng dạy

- Công bố các kết quả khoa học

- Thực hiện các dịch vụ KH&CN

- Hợp tác quốc tế

Định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động

- Số lượng cán bộ Tiến sỹ: 3

- Số lượng cán bộ là Thạc sỹ/Tốt nghiệp đại học: 3

Lĩnh vực hoạt động chính

- Khoa học Tự nhiên

- Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

- Khoa học Nông nghiệp

- Khoa học Xã hội

- Khoa học Nhân văn

Loại hình nghiên cứu đặc trưng

- Nghiên cứu cơ bản

- Nghiên cứu ứng dụng

- Phát triển công nghệ mới, cải tiến công nghệ thích ứng điều kiện Việt Nam

Loại kết quả chủ yếu muốn đặt được

- Công bố công trình khoa học

- Các kết quả về công nghệ và đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ (Sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng mới)

Người sử dụng kết quả muốn hướng tới

- Cộng đồng khoa học và công nghệ


Công nghệ nghiên cứu

Đang cập nhật thông tin...