TRUNG TÂM KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

Địa chỉ: 20/10 Trần Bình Trọng, Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu
Thành lập: 2017
Người đứng đầu: Doãn Bá Nhựt
Website: --

Giới thiệu

Chức năng & nhiệm vụ

Đang cập nhật thông tin...

Định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động

Lĩnh vực hoạt động chính

- Khoa học Tự nhiên

- Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ

Loại hình nghiên cứu đặc trưng

- Nghiên cứu ứng dụng

- Cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ

Loại kết quả chủ yếu muốn đặt được

- Sản phẩm cụ thể

- Dịch vụ

Người sử dụng kết quả muốn hướng tới

- Doanh nghiệp

- Các nhà quản lý


Công nghệ nghiên cứu

Đang cập nhật thông tin...