Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát hoạt tính xúc tác của Cobaltetrasulfophthalocyanine trên chất mang TiO2

Lĩnh vực: Nhựa – Hóa chất
Giai đoạn: Kết quả nghiên cứu
Loại hình: Kế thừa kết quả nghiên cứu
Thời điểm bắt đầu nghiên cứu: --
Thời điểm hoàn thành (dự kiến): --

Giới thiệu

Điều chế hệ xúc tác có hoạt tính cao trong vùng phổ rộng bằng cách gắn kết các chát nhạy quang trên cơ sở Phthalocyanine trong vùng ánh sáng khả kiến và những chất bán dẫn có tính chất xúc tác quang oxi hóa trong vùng tử ngoại như TiO2

Trở ngại với công nghệ trước đây

Đang cập nhật thông tin...

Khác biệt và hiệu quả

Đang cập nhật thông tin...

Mô tả

Điều chế COTSPc gắn trên chất mang TiO2
Phản ứng oxi hóa sulfit bằng oxi không khí được xúc tác bởi CoTSPc-TiO2 khi có và không có chiếu sáng
Phổ nhiễu xạ tia X của CoTSPc-TiO2
Ảnh hiển vi điện tử quét SEM và ảnh hiển vi điện tử truyền qua TEM
Phổ phản xạ UV-Vis