NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SẢN XUẤT HAI NHÓM HOA LAN (DENDROBIUM VÀ MOKARA)

Lĩnh vực: Trồng trọt chăn nuôi
Giai đoạn: Kết quả nghiên cứu
Loại hình: --
Thời điểm bắt đầu nghiên cứu: --
Thời điểm hoàn thành (dự kiến): --

Giới thiệu

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT MỚI ĐỂ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH SẢN XUẤT HAI NHÓM HOA LAN (DENDROBIUM VÀ MOKARA)

Hiện trạng sản xuất, tiêu thụ hoa lan tại Thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng quy trình phân bón cho hai nhóm lan Mokara và nhóm lan Dendrobium nâng cao năng xuất chất lượng cành hoa. Biện pháp nâng cao năng xuất chất lượng cành và phòng trừ bệnh

Trở ngại với công nghệ trước đây

Đang cập nhật thông tin...

Khác biệt và hiệu quả

Đang cập nhật thông tin...

Mô tả

– Khảo sát so sánh một số giống hoa lan thuộc hai nhóm:Denbrobium, Makara (Giống đã có trong sản xuất và giống nội nhập)
– Hoàn thành quy trình kỹ thuật canh tác và phòng trừ sâu bệnh đối với hai nhóm hoa trên
– Bước đầu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật mới để xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm hoa lan
– Từ đó đề xuất giải pháp phát triển sản xuất hoa lan thuộc hai nhóm với sản phẩm hoa cắt cành, hoa chậu phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ trong nước và hướng tới xuất khẩu