NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN QUY TRÌNH REAL-TIME PCR PHÁT HIỆN BỆNH DO VI BÀO TỬ TRÙNG ENTEROCYTOZOON HEPATOPENAEI (EHP) GÂY RA TRÊN TÔM

Lĩnh vực: Đo lường, phân tích và kiểm tra
Giai đoạn: Kết quả nghiên cứu
Loại hình: --
Thời điểm bắt đầu nghiên cứu: --
Thời điểm hoàn thành (dự kiến): --

Giới thiệu

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN QUY TRÌNH REAL-TIME PCR PHÁT HIỆN BỆNH DO VI BÀO TỬ TRÙNG ENTEROCYTOZOON HEPATOPENAEI (EHP) GÂY RA TRÊN TÔM

Nghiên cứu nhằm mục đích đưa ra một giải pháp kỹ thuật nhanh nhạy phát hiện bệnh EHP trên tôm. Và cũng từ đó, ứng dụng nghiên cứu vào dịch vụ phân tích tại Trung tâm giúp cảnh báo dịch bệnh và chọn giống sạch bệnh nhằm phát triển nghề nuôi tôm bền vững, Nghiên cứu phát triển quy trình real-time PCR phát hiện bệnh do vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) gây ra trên tôm/ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao; Nguyễn Phạm Trúc Phương, Nguyễn, Phạm Trúc Phương, ThS, Nguyễn, Văn Lượng, NN_2017_0035, Nông nghiệp, PCR, Thiết kế primer và probe đặc hiệu để phát hiện vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) Xây dựng và tối ưu hóa quy trình real-time PCR phát hiện vi bào tử trùng Enterocytozoon hepatopenaei

Trở ngại với công nghệ trước đây

Đang cập nhật thông tin...

Khác biệt và hiệu quả

Đang cập nhật thông tin...

Mô tả

Tỷ lệ mắc bệnh là yếu tố cản trở cho sự phát triển của ngành thủy sản. Hầu hết các bệnh ở Tôm là bện do vi rút gây ra
Nhưng gần đây, tỷ lệ mắc bệnh do bào từ EHP đã làm giảm sản lượng và gây tác động xấu đến ngành công nghiệp nuôi tôm ở Việt Nam.
EHP là một loại vi bào tử trùng tấn công , phá hủy hệ tiêu hóa của tôm, dẫn đến tình trạng tăng trưởng chậm (tôm chậm lớn)
Giải pháp là xét nghiệm phân tử PCR nested, LAMP, Nested PCR, real- time (Liu và cs 2017)….đã phát triển để phát hiện EHP, Trong đó , real- time được xem là công cụ mạnh nhất
Đề tài nhằm nghiên cứu phát triển quy trình real- time PCR phát hiện bện vi bào tử trùng EHP trên tôm. Nhằm đưa ra một số biện pháp kỹ thuật nhanh phát hiện bệnh. Và cũng từ đó ứng dụng vào các dịch vụ phân tích tại trung tâm giúp cảnh báo dịch bệnh và chọn giống sạch nhằm phát triển bền vững nghề nuôi tôm