NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP POLYASPARTIC ESTER ỨNG DỤNG LÀM MÀNG SƠN POLYUREA BẢO VỆ THÉP NGOÀI TRỜI

Lĩnh vực: Vật liệu xây dựng
Giai đoạn: Kết quả nghiên cứu
Loại hình: Hình thành từ ý tưởng mới
Thời điểm bắt đầu nghiên cứu: 01/08/2018
Thời điểm hoàn thành (dự kiến): 31/08/2020

Giới thiệu

Nghiên cứu quy trình, thành phần và điều kiện tổng hợp Polyaspartic Ester
Nghiên cứu hình thái học, cấu trúc, tính chất của Polyaspartic ester.
Tìm ra điều kiện và tỷ lệ phản ứng tối ưu tạo thành polyuria trên cơ sở phản ứng giữa polyaspartic ester và polyisocyanate
Thử nghiệm phương pháp gia công màn sơn Polyarea dựa trên Polyaspartic ester bằng phương pháp quét, nhúng, phun thông thường
Khảo sát khả năng chống ăn mòn vủa màng sơn Polyurea phủ lên thép

Trở ngại với công nghệ trước đây

Đang cập nhật thông tin...

Khác biệt và hiệu quả

Đang cập nhật thông tin...

Mô tả

1. Nghiên cứu quy trình và điều kiện tổng hợp Polyaspartic Ester
1.1 Nghiên cứu quy trình và điều kiện tổng hợp polyaspartic ester A trên cơ sở cyclic amine với Diethyl maleate (DEM)
-Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ mol và DEM đến thời gian phản ứng tổng hợp và tính chất của polyaspartic ester A
-Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ đến phản ứng tổng hợp Polyaspartic ester A
-Nghiên cứu ảnh hưởng của thời gian phản ứng đến hiệu suất của phản ứng tổng hợp Polyaspartic ester A
-Đánh giá tính chất của Polyaspartic ester A dựa trên phần trăm liên kết hydro, % amine, khối lượng phân tử, độ nhớt.
-Nghiên cứu quy trình điều kiện tổng hợp Polyaspartic ester (PAE-B) trên cơ sở
2. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ mol phản ứng của 4’4-Methylenebiscyclohexylamine với DEM đến thời gian phản ứng tổng hợp và tính chất của Polyaspartic ester B
3. Khảo sát đánh giá khả năng chống ăn mòn của màng sơn polyuria dựa trên polyaspartic ester trên thép
4. Khảo sát giá thành sản phẩm polyaspartic ester

 • Trần Thanh Toàn
  2 reviews

  Công nghệ rất có ích

  Nguyễn Văn Hiệu
  2 reviews

  Công nghệ rất hữu ích


Gửi nhận xét của bạn về sản phẩm công nghệ này: